TS EN ISO / IEC 17025:2005 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Danışmanlığı

SGY Eğitim Danışmanlık tarafından kuruluş ziyaret edilerek teklif öncesi değerlendirme yapılır. Kuruluş analiz edilerek kuruluşun ihtiyaç ve beklentileri saptanır. Kuruluş yapısına uygun olarak DANIŞMANLIK İŞ PLANI çıkarılır. Teklif aşamasından sonra tarafların iş planı üzerinde anlaşmaları durumunda sözleşme yapılır.

İş planına uygun olarak çalışmalar başlatılır.

Danışman ;

  • Çevre ve ortam koşulları ,

  • Laboratuvar yerleşim düzenini,

  • Test ve ölçü aletlerini,

  • Test ve ölçü aletlerin ölçüm belirsizlikleri ile ilgili standartları,

  • Kuruluşta kullanılan mevcut dokümanlar,

inceleyerek değerlendirir ve sonuçları raporlar.

Danışman değerlendirmesi sonrasında yapılması gereken değişiklikler kuruluş tarafından düzeltilir, eksiklikler tamamlanır.

Ortam koşulları, ekipman, standart eksikliklerinin tamamlanması aşamasından sonra gerekli olan dokümantasyon çalışmalarını yürütecek olan Kalite Ekibine örnekler manyetik ortamda veya çıktı olarak verilir. İihtiyaç duyulan dokümanlar kuruluş yapısına uygun olarak danışman gözetiminde Kalite Ekibi tarafından hazırlanır.

Çalışmalar danışmanın yaptığı ziyaretlerde kontrol edilir. Bulunan eksikliler Yönetim Temsilcisi ve Kalite Ekibi tarafından düzeltilir. Danışmanın yaptığı ziyaretler haricinde kuruluş / kalite ekibi ile Messenger, e-mail, telefon ve faks ile haberleşilerek çalışmaların etkin ve verimli olarak sürdürülmesi sağlanır.

Verilen danışmanlık hizmeti süresince DANIŞMANLIK İŞ PLAN 'nında belirlenen tarihlerde eğitimler düzenlenerek hem kuruluşun kalite ekibi ve diğer personelin TS EN ISO / IEC 17025:2005 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları için yeterlilik sistemini öğrenmesi hem de yürütülen çalışmaların daha sağlıklı olması sağlanır.