Pazarlama Teknikleri ve Uygulamaları

SGY uzmanları tarafından kuruluş ziyaret edilerek teklif öncesi değerlendirme yapılır. Analiz sonucunda kuruluşun ihtiyaç ve beklentileri saptanır. Kuruluş yapısına uygun olarak EĞİTİM ve DANIŞMANLIK İŞ PLANI çıkarılır. Teklif aşamasından sonra tarafların iş planı üzerinde anlaşmaları durumunda sözleşme yapılır.

İş planına uygun olarak çalışmalar başlatılır.

Danışman; kuruluşun genel satış yeteneğini, satış ekibini inceler ve piyasa koşulları, rakiplerini, zayıf ve/veya üstün yanlarını, yakalyabileceği fırsatları, karşı karşıya kalabileceği tehditlerin analizini (SWOT Analizi) yapar.

Danışman, kuruluş yapısına uygun olarak ;

•  Pazarlama ilkeleri ve kavramları,

•  Pazarlama yönetim süreci,

•  Pazarlama yönetiminde pazarlama enformasyon sistemi ve Pazar fırsatlarının analizi,

•  Stratejik planlama ve pazarlama planlamasının organizasyonu,

•  Pazarlama karması bileşenlerinin analizi,

•  Pazarlama eylemsel programları ve taktikleri,

•  Pazarlama performans standartları, stratejik pazarlama kontrolü denetim türleri,

•  Örnek olay çözümlemesi (Vak' a yönetimi),

yöntemlerini belirler. Kuruluş içinde uygulanması için gerekli çalışmaları yürütür.

Yapılan tüm çalışmaları raporlayarak üst yönetime sunar.