Kıyaslama / Benchmarking Danışmanlığı

Danışman kuruluşu inceleyerek kalite ekibiyle birlikte zayıf ve üstün yanlarını belirler.

Kuruluş, belirlenen zayıf yönlerini geliştirmek için kıyaslama yapabileceği başka kuruluş/kuruluşları araştırır. Karşılıklı anlaşma yapılması durumunda (gizlilik kurallarına uyulması şartları ile) karşılık ziyaret takvimi ve ekipler belirlenir.

Danışman gözetiminde firmalar karşılıklı yaptıkları ziyaretler ile diğer firmanın kendisinden daha başarılı oluğu bölümleri incelerler. İnceleme sonuçları raporlanır.

Kuruluş raporları inceleyerek eksik yada zayıf olan birim / birimlerini geliştirir.